KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
Natječaji
Vrijeme objave: 20.11.2017 09:36:51
Autor: ministarstvo
Javni oglas
za prijem u radni odnos namještenika/ce na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva
Na temelju članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine Federacije BiH, br. 49/05) odredbi Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, te Zaključka Vlade KSB, br. 01-05-939/17-39 od 10.11.2017. godine o b j a v l j u j e  se
 
J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos namještenika/ce na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva
JAVNI OGLAS Visi referent za administrativne poslove.pdf
NATJEČAJI - NAJNOVIJE
za izbor i imenovanje (popunu) školskog odbora Osnovne škole, „Kiseljak 2“Zabrđe, Kiseljak