SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
Kultura

U Odjelu za kulturu, sport i informisanje obavljaju se sljedeći poslovi:

Pripremanje prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti kulture, sporta i informisanja; izradba informacija, studija, analiza, te drugih akata u svezi s kulturom, sportom i informisanjem; praćenje rada i stanja u oblastima kulture, sporta i informisanj i predlaganje mjera za unapređenje; praćenje i podržavanje sportaša i sportskih udruga od važnosti za Kanton; zaštita i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa; vođenje uredne i ažurne evidencije i registra kulturnih i sportskih organizacija i udruga i javnih glasila; informisanje građana na privremenom radu u inostranstvu; sudjelovanje u rješavanju u upravnim stvarima; vođenje baze podataka kulturnih, sportskih i informacijskih ustanova i organizacija na području Kantona; sudioništvo i pružanje stručne pomoći u kulturnoj, informacijskoj i znanstveno-tehničkoj saradnji; praćenje stanja i odnosa u djelatnosti tehničke kulture; izgradnja, razvitak i funkcioniranje sustava informisanja; evidentiranje javnih glasila; utvrđivanje standarda i normativa djelatnosti u oblasti kulture; priprema materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe ministra; upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja obveza Odjela; administrativno-tehnički i drugi poslovi; i drugi poslovi i zadaci iz ovih oblasti i koje odredi ministar.
NAJNOVIJE
Odjel za autoškole i vozačke ispite
Odjel za autoškole i vozačke ispite